Sebarang pertanyaan terkini

pendek atau panjang tinggal. Perniagaan atau Pleasure.

Butir-butir anda

Sila berikan butir-butir dan syarat-syarat di bawah anda dan kami akan kembali dengan cadangan disesuaikan untukmu.

Hubungi kami

E-mel sebagai alternatif, < br="" /> reservations@citysuites.com < br="" /> atau hubungi 0161 302 02 02

Korporat pertanyaan hendaklah dihantar < br="" /> kepada corporate@citysuites.com < br="" /> atau hubungi 0161 302 02 02